050-2822222

design@liyagil.co.il

דירה ברמת גן

דירה בת 4.5 חדרים במבנה ישן.

דרישות הלקוח:

שיפוץ מסיבי, החלפת צנרת וחשמל בבית.

להרחיב את השירותי ההורים והילדים.

עמידה בתקציב, ציר הזמן ותזרים.

לתת כמה אופציות לבחירת החדרים לילדים בני 7 ו- 10 ומשרד לאבא.

ילדים ביקשו כל אחד חדר, אבל היה חשוב לחשוב על שינוי בשנייה, ללא הוצאות מוספות, במידה והמשפחה תתרחב.

בפרויקט זה, הלקוח איש עסוק והתבקשתי גם לנהל את כל בעלי המקצוע בתהליך: מהגדרת האומדן תקציבי ורכש חומרים, ניהול מו"מ, ובחירה של קבלן שיפוצים.

נגישות